Какво означава STEM умения?

Какво означава STEM умения?
5 април 2022

Магнитните плочки са идеалният STEM ресурс за деца.

STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics)

STEM е интеграция на четири ключови предмета, наука, технологии, инженерство и математика. Основните идеи зад това в ранна детска възраст са да се насърчат децата да бъдат любопитни, да задават въпроси, да мислят творчески, да работят съвместно и да решават проблеми.

Използването на магнитни плочки позволява на децата да се движат през различни нива на игра. Те могат да практикуват умения като изграждане на проста структура за движение с топче (магнитна писта с топчета), изследвайки научни концепции за гравитацията. След това използвайте инженерни умения и опитайте възможността да добавите допълнителни плочки, за да я направите по-висока или по-бърза, след което проверете защо структурата се е сринала и опитайте отново. Този процес не само изгражда устойчивост, но също така води до решаване на проблеми и умения за критично мислене.

Децата също могат да използват магнитни плочки, за да изградят любопитство и да задават въпроси, като например какво се случва, ако смесим червено и синьо или синьо и жълто?

Експериментирането също е умение, което може да се развие с помощта на магнитни плочки. Например - изграждане на три различни по размер рампи и проучване защо колата се движи по-бързо надолу по по-стръмната рампа. Тя позволява на децата да задават подходящи въпроси и да намират отговори на тези въпроси. Ключовият процес в STEM обучението.